Diagnoza

Ocena stopnia rozwoju mowy pacjenta. Obejmuje takie elementy jak:
- wywiad z rodzicami dziecka, wywiad z pacjentem dorosłym;
- badanie sprawności narządu artykulacyjnego pacjenta
- badanie słuchu fonematycznego
- badanie lateralizacji

Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii, ustalane są terminy zajęć i przekazane szczegółowe zalecenia do pracy w domu, która wspomaga terapię.