Kim jesteśmy?

Mgr Adrianna Sztark-Domagalska
Logopeda , pedagog , nauczyciel , terapeuta

Absolwentka UŁ wydziału Nauk o Wychowaniu oraz wydziału filologicznego prywatnie mama Igi. W życiu zawodowym postawiłam na pracę z ludźmi i nieustającą potrzebę niesienia pomocy innym. To przeświadczenie towarzyszy mi już kilka lat pracy zawodowej. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi.
Praktykę w zawodzie zdobywałam w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych , Przedszkolach , Szkołach Podstawowych na terenie województwa łódzkiego oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Zawód logopedy jest moim w pełni dojrzałym i świadomym wyborem dalszej drogi życiowej. W indywidualnej pracy z pacjentem realizuję moje szczególne predyspozycje i umiejętności.
Prywatna praktyka logopedyczna pozwala na prowadzenie terapii zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.
Praca z dziećmi daje bezgraniczną radość, uczy ufności, szczerości i otwartości serca.
Praca z dorosłymi uświadamia, co tak naprawdę w życiu człowieka jest największą wartością, a tym samym uczy mądrości, pokory i cierpliwości.
Jestem głęboko przekonana, że człowiek jest tyle wart ile potrafi dać siebie innym.Katarzyna Kowalewska
logopeda, protetyk słuchu Absolwentka UŁ na kierunku logopedia z audiologią oraz magisterskich studiów logopedycznych

Jestem także dyplomowanym protetykiem słuchu. Już na początku drogi zawodowej postawiłam na pracę z ludźmi, a przede wszystkim z dziećmi, z którymi od kilku lat mam przyjemność pracować. Praktykę zawodową zdobywałam w Klubach Malucha, Żłobkach, w Szkole Podstawowej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, a także w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz łodzkiej przychodni badania słuchu. Logopedia jest dla mnie realizowaniem pasji, którą od zawsze była praca z ludźmi. Czerpię wiele radości i satysfakcji z niesienia pomocy innym. W pracy z dziećmi ujmuje mnie ich szczerość i otwartość, czego dzięki mojej pracy mogę się na codzień uczyć. Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, a szczególnie starszymi, pomogła mi dostrzec ich problemy i potrzebę pomocyMgr Kamila Bańkowska
Psycholog, terapeuta Magister Psychologii UŁ, słuchaczka podyplomowych studiów

Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Wczesna Interwencja Terapeutyczna. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w pracy w poradniach, przedszkolach i fundacji. Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera), zaburzeniami zachowania, ADHD. Indywidualnie dobiera metody pracy, uwzględniajac możliwości I kondycję psychofizyczną pacjenta. Do jej obszaru zainteresowań należą też dzieci wybitnie uzdolnione i o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Pracuje z dziećmi I młodzieżą zarówno indywidualnie, jak i w formie psychoedukacyjnych warsztatów grupowych o różnej tematyce (emocje, komunikacja, seksualność, profilaktyka uzależnień). Udziela również jednorazowych konsultacji psychologicznych. Pomaga rodzicom dzieci sprawiających trudności wychowawcze. Prowadzi warsztaty doskonalące kompetencje rodzicielskie. Wspieranie dzieci w rozwoju jest dla niej nie tylko pracą, ale i pasją. Wciąż się szkoli, nieustannie aktualizuje I poszerza wiedzę. Prywatnie mama Huberta I Helenki. mgr

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów z wykształceniem pedagogicznym oraz psychologicznym.