Oferta usług logopedycznych:

- Diagnoza - 60 min. 80 zł

- Terapia wad wymowy - 30 min. 40 zł

- Terapia zaburzeń mowy i komunikacji - cena i czas zajęć ustalana indywidualnie

- Wczesna interwencja logopedyczna - cena i czas zajęć ustalana indywidualnie

- Oferta dla placówek oświatowych i wychowawczych - cena i czas zajęć ustalana indywidualnie

- Terapia pedagogiczna - 30 min. 40 zł

- Zajęcia terapii ręki - 30 min. 30 zł.

- Konsultacje psychologiczne - cena i czas zajęć ustalana indywidualnie

- Wspomaganie rozwoju dziecka - cena i czas zajęć ustalana indywidualnie

- Terapia trudności w uczeniu się - cena i czas zajęć ustalana indywidualnie

- Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców - cena i czas zajęć ustalana indywidualnie