Oferta dla placówek oświatowych i wychowawczych

Gry i zabawy logopedyczne dla grup przedszkolnych. Zajęcia obejmują zabawy i gry logopedyczne usprawniające takie funkcje jak oddychanie (pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, usprawnienie pracy przepony), artykulacja (ćwiczenia warg, języka, podniebienia miękkiego, a także wypracowanie czucia ułożenia poszczególnych artykulatorów i ich ruchu oraz fonacja (poznawanie właściwości głosu człowieka i własnych możliwości głosowych). Ponadto każde zajęcia zawierają ćwiczenia słuchowe, których celem jest nauka identyfikacji i różnicowania dźwięków mowy ludzkiej.