Zajęcia terapii ręki.

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim służy jednak do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.
Rozwój małej motoryki zawiera się w całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka i przebiega równolegle do całościowego rozwoju dziecka. Termin ten odnosi się głównie do czynności związanych z użyciem palców i dłoni, a także koordynacji tych czynności przy pomocy wzroku.

Podstawowymi umiejętnościami rozwijanymi w trakcie doskonalenia motoryki małej są:

- kontrolowane ruchy rąk i palców
- chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy
- manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania
- skoordynowane używanie obu rąk

Cel terapii ręki:

- wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk
- poprawę umiejętności chwytu
- wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
- wzmacnianie koncentracji
- poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
- przekraczanie linii środka ciała

Dla kogo terapia ręki:

- dzieci mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
- dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
- dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
- dzieci mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
- dzieci wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
- dzieci nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur