Terapia wad wymowy

- Seplenienie (in. sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.
- Reranie (In. Rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r
- Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k
- Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g
- Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności - osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych, w rezultacie czego zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.
- Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l.
- Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).