Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

Dotyczy szczególnie takich zaburzeń jak: afazja, dyzartria, jąkanie. Głównym jej celem jest usunięcie lub złagodzenie nieprawidłowości w mowie, występujących zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych, u których komunikacja językowa na skutek tychże zaburzeń jest zakłócona. Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych, ukierunkowanych na nawiązanie kontaktu z pacjentem poprzez wywołanie spontanicznej artykulacji, praca nad rozwojem mowy oraz eliminacja logofobii i innych przyczyn wywołujących niechęć do mówienia.