EWELINA – KORDIAK GOŁĘBSKA
NEUROLOGOPEDKA, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TERAPEUTA ZABURZEŃ MOWY I MYŚLENIA, TRENER,
POLONISTKA, EKSPERT W MEDIACH

Kwalifikacje zawodowe:

 • Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Dyplom magistra filologii polskiej : Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet
  Wrocławski.
 • Dyplom neurologopedy: Podyplomowe Studium Logopedyczne, Wydział Filologiczny- Instytut
  Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski.
 • Dyplom logopedy: Podyplomowe Studium Logopedyczne, Wydział Filologiczny- Instytut Filologii
  Polskiej, Uniwersytet Wrocławski.
 • Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej- rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski.
 • Tytuł Terapeuty Dyplomowanego w zakresie metody psychostymulacyjnej
 • Tytuł Terapeuty Integracji Sensorycznej I i II stopnia
 • Tytuł Terapeuty ręki
 • Wykładowca akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu SWPS, Wyższej Szkoły
  Millenium w Gnieźnie, Dolnoślaskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
 • Terapeutka zaburzeń mowy i myślenia, trenerka komunikacji interpersonalnej, coach z zakresu
 • wystąpień publicznych, emisji i higieny głosu, organizatorka i prowadząca szkolenia z zakresu rozwoju i stymulacji mowy, zaburzeń mowy i myślenia, autyzmu, logorytmiki i dramy
 • Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczo
  – Pedagogicznej Fundacji „Promyk Słońca”
 • Nauczyciel nauczania indywidualnego
 • Współpraca z placówkami oświatowymi, fundacjami i Poradniami Psychologiczno –
  Pedagogicznymi w Polsce i za granicą
 • Organizator turnusów rehabilitacyjnych i warsztatów terapeutycznych
  Kursy i szkolenia:
  * Certyfikat „Psychostymulacyjnej metody kształtowania i rozwoju mowy i myślenia”
  * Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I i II) – zaburzenia funkcji oralnych, związanych
  z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
  * Diagnoza i terapia dysleksji
  * Kurs emisji głosu, dykcji i artykulacji
  * Kursy i szkolenia teatralne
  * Warsztaty logorytmiczne
 • Udział w konferencjach naukowych o statusie krajowym i międzynarodowym