SPECJALIZACJA NEUROLOGOPEDYCZNA:
TERAPIA INDYWIDUALNA, GRUPOWA, TRENING PERSONALNY, SZKOLENIA

Terapia indywidualna:

 • diagnoza rozwoju mowy i myślenia
 • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • terapia zaburzeń mowy i myślenia u osób autystycznych i z zespołem Aspergera
 • terapia zaburzeń mowy i myślenia u osób upośledzonych
 • terapia zaburzeń mowy i myślenia u osób z wadami genetycznymi
 • terapia zaburzeń mowy i myślenia z dziecięcym porażeniem mózgowym
 • korekta wad wymowy
 • terapia jąkania
 • terapia osób z afazją i dyzartrią
 • korekcja zaburzeń dźwięczności i zaburzeń głosu
 • stymulowanie i kształtowanie mowy osób z osłabionym słuchem
 • przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja
 • terapia neurotaktylna
 • diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

Trening personalny:

 • emisja i higiena głosu
 • zasady poprawnej dykcji
 • trening płynności wypowiedzi
 • przygotowywanie do wystąpień publicznych
 • techniki rozładowywania napięcia podczas wystąpień publicznych
 • specjalistyczne masaże twarzy
 • muzykoterapia

Terapia grupowa:

 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy i myślenia
 • zajęcia logorytmiczne i umuzykalniające dla dzieci od 2 roku życia
 • drama dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i myślenia
 • zajęcia teatralne – przygotowania kandydatów na studia artystyczne o
  profilu aktorskim
 • warsztaty z higieny i emisji głosu
 • zajęcia muzykoterapeutyczne

Szkolenia:

Treningi i szkolenia terapeutyczne i coachingowe

DLA KOGO? DLA:

rzeczników prasowych
dziennikarzy
trenerów, wykładowców, managerów
osób występujących publicznie, przeprowadzających prelekcje, wykłady prezentacje, itp
osób chcących przygotowywać się do profesjonalnych wystąpień medialnych (TV, radio)

PO CO? :

Budowanie wizerunku medialnego opiera się o szereg umiejętności oraz kompleksową, interdyscyplinarną wiedzę.
Wystąpienia publiczne wymagają kompetencji: umiejętność szybkiej redukcji stresu,
znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, znajomość technik perswazji,
mediacji i negocjacji a przede wszystkim adekwatnej samooceny,
asertywność i umiejętności prezentowania swojej osoby.

Jak wypaść korzystnie i przekonująco zaprezentować własne poglądy?

Jak wzbudzić zaufanie, szacunek,zainteresowanie i sympatię audytorium?

Jak zbudować medialny wizerunek osoby, marki czy produktu?

Jak przygotować i przeprowadzić profesjonalną prezentację, wykład czy wystąpienie publiczne?

Na warsztatach przedstawiamy:

 • zasady budowania wizerunku medialnego (osoby, firmy, instytucji, marki, produktu)
 • zasady komunikacji werbalnej (reguły poprawnego i opartego o zasady perswazji budowania wypowiedzi i prezentowania stanowiska na omawiany temat)
 • zasady komunikacji niewerbalnej (mowa-ciała – postawa ciała, ton głosu, mimika)
 • praca głosem- właściwa modulacja i artykulacja w kontakcie z mikrofonem
 • zasady zachowania w trudnych sytuacjach medialnych
 • zasady stylizacji (strój, make up, fryzura)

TEMATY:

„Emisja i higiena głosu”
„Jak mówić płynnie i wyraźnie”
„Trening dobrej dykcji”
„Drama jako metoda redukcji stresu”
„Stymulacyjne aspekty dramy w nawiązaniu kontaktów”
„Zasady komunikacji w zespole”

Zakres tematyczny i merytoryczny modyfikujemy wedle specjalnych oczekiwań klienta!