Terapeuci

OLGA POLESZAK

 dsc_0382

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia o kierunku Pedagogiki oraz Edukacji Dorosłych, dzięki którym uzyskała kwalifikacje do pracy w charakterze terapeuty. W celu dalszego doskonalenia podjęła studia logopedyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie w roku 2014 uzyskała tytuł Logopedy Klinicznego.

W 2017 roku ukończyła kolejną specjalizację z zakresu neurologopedii (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Dodatkowo, ciągle podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywa prowadząc diagnostykę i terapię zaburzeń mowy u dzieci w wielu placówkach oświatowych oraz prowadząc własną działalność logopedyczną. Pracuje m.in. z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, alalią, dyslalią, afazją, czy wadami genetycznymi, ale również z osobami dorosłym, które pragną podwyższyć swoje kompetencje językowe.

Celem terapii prowadzonej przez panią Olgę jest zawsze wsparcie pacjenta w dążeniu do celu.





DANIELA MICHNIEWICZ – dyplomowany logopeda, terapeuta


 dsc_0382

Jest absolwentką Uniwersytetów Gdańskiego i Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada także uprawnienia stosowania metody „Dyna-Lingua M.S.”, która wykorzystywana jest w terapii wad wymowy, jąkaniu, niepłynności mówienia, przy opóźnionym rozwoju mowy (ORM), w terapii autyzmu, zaburzeń emocjonalnych i intelektualnych, a także w terapii osób z afazją i dysartrią. Posiada Certyfikat Terapeuty Dysleksji. Brała udział w Ogólnopolskim Programie Doskonalenia Umiejętności Praktycznych Logopedów w latach 2016/2017. Przez kilka lat prowadziła z sukcesem własny gabinet logopedyczny we Wrocławiu, gdzie prowadziła terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie wad wymowy, ORM, niepłynności mowy oraz autyzmu. W Gdyni pracowała jako nauczyciel w klasach 1-3 oraz uczyła języka polskiego w klasie IV.

Obecnie prowadzi konsultacje, porady on-line, gdzie doradza głównie mamom, jak mogą stymulować właściwy rozwój mowy dzieci oraz w jaki sposób korygować wady. Opisuje w szczegółach możliwe do przeprowadzenia w domu zabawy ogólnorozwojowe ze szczególnym naciskiem na aspekt logopedyczny, podpowiada, naprowadza, w przypadkach wymagających spotkania ze specjalistą twarzą w twarz (logopedą, laryngologiem, neurologiem, foniatrą, psychologiem) kieruje Rodziców do właściwych gabinetów.



ANETA SZYMAŃSKA

 dsc_0382

Na co dzień pracuje jako prezenter radiowy. Logopedia to jej druga pasja. Posiada dyplom magistra Filologii Polskiej a także Logopedii. Ukończyła również studia na kierunku Neurologopedia a także roczny kurs Dyna -Lingua M.S. Elementy tej metody wykorzystuje w pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzeniami mowy. Doświadczenie zdobywa w pracy z dziećmi w szkole. Największą jednak motywacją do rozwoju osobistego jest jej syn, który urodził się z głuchotą czuciowo – nerwową. Ta sytuacja zmobilizowała ją do poszerzania wiedzy i szukania skutecznych terapii pozwalających na kształcenie go w kierunku rozwoju mowy i funkcjonowania społecznego. Dzięki temu potrafi dostosować się do potrzeb, biorąc pod uwagę różnorodność każdego pacjenta. Wie też, jak ważna jest wczesna interwencja logopedyczna oraz stymulacja małego człowieka, pozwalająca wyrównać jego szanse w przyszłości. Dlatego w pracy stawia na profilaktykę i wspieranie prawidłowego rozwoju mowy u dzieci, zajmuje się także diagnozą i leczeniem wad wymowy. Pracuje również z osobami, u których występują zaburzenia mowy wynikające z dysfunkcji układu nerwowego. Praca i jej efekty są dla niej największą radością, jej małych pacjentów a także rodziców, którzy szukają możliwości dla swoich pociech.



LUCYNA WRÓBEL

 dsc_0382

Ukończyła – Liceum Muzyczne w klasie skrzypiec, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną oraz podyplomowe studia logopedyczne w Dolnośląskiej szkole Wyższej we Wrocławiu. Od lat współpracuje z wieloma placówkami, prowadząc zajęcia teatralne, muzyczne oraz terapie logopedyczne. Aktorka sceny ATM, gdzie można ją zobaczyć w spektaklach dla Dzieci.



MARTYNA BEKUS

 dsc_0382

Neurologopeda, jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym nad korektą wad wymowy. Ma również doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kompetencje, biorąc udział w kursach i szkoleniach logopedycznych. Certyfikowany terapeuta metody „Dyna- Lingua M.S.”, którą wykorzystuje w pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy i myślenia. Jej motto życiowe brzmi: „Nigdy nie trać cierpliwości – to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi”.



ANNA FELIŃSKA – JUNKA

 dsc_0382

Neurologopedka, polonistka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka dysleksji, wicedyrektorka szkoły podstawowej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wiedzę i doświadczenie zdobywała diagnozując i prowadząc terapię logopedyczną w szkołach, gabinetach, ośrodkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju i placówkach kształcenia specjalnego. W pracy logopedy zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi kieruję się słowami Irvina Yaloma: „Najważniejsza w terapii jest relacja, to ona uzdrawia”.